ÇALIŞMA ALANLARI

İncolab birçok çalışma alanına özel hizmetler sunmaktadır. Kalite politikası gereğiürekli çalışma sistemini geliştiren firmamız, sektöründe lider konumunu korumak için daima en kaliteli hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Bu alanda hizmetlerimizi incelebilir, bizden ihtiyaç duyduğunuz hizmetimiz ile ilgili teklif talebinde bulunabilirsiniz.

KİMYEVİ GÜBRE VE GÜBRE HAM MADDELERİ

Bitkisel üretimde verimliliği arttırmanın yolu, tarımsal girdilerin arttırılmasıdır.Tarım sektöründe birim alandaki üretime katkısı bakımından gübre üretimi, açlıkla mücadele ve dengeli beslenmeyi sağlayan önemli bir sanayi koludur. 

Kimyevi gübreler, verim artırıcı girdilerden olup tarımsal ürün maliyetlerinde, % 10-15 paya sahip olmakla birlikte ürün verimliliğini, % 50 artırmaktadırlar. 

Bu önemli hususta incolab verdiği hizmetlerle firmaların ihtiyaç duyduğu ürünleri kalitesinden emin olarak satın almasına yardımcı olmaktadır.

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p><br />Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.</p> PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ


Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.


TEKLİF İSTE
PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
<p>Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.</p> STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.


TEKLİF İSTE
STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
KATI YAKITLAR

TAŞKÖMÜRÜ, LİNYİT, KOK, PETROKOK, ANTRASİT, PCI, BIOMASS

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.</p> STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.


TEKLİF İSTE
STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
YAPI MALZEMELERİ

ÇİMENTO, KLİNKER, KİREÇ, ALÇI, KİMYASAL KATKILAR, KUM, AGREGA

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p><br />Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.</p> PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ


Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.


TEKLİF İSTE
PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.</p> STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.


TEKLİF İSTE
STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
MADEN CEVHERLERİ VE KONSANTRELER

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p><br />Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.</p> PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ


Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.


TEKLİF İSTE
PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.</p> STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.


TEKLİF İSTE
STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
ENDÜSTRİYEL MİNERALLER, HAM MADDELER, YARI MAMÜL VE SONLANDIRILMIŞ ÜRÜNLER

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p><br />Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.</p> PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ


Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.


TEKLİF İSTE
PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.</p> STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ

Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.


TEKLİF İSTE
STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
PETROL VE PETROKİMYASAL HAM MADDE VE ÜRÜNLERİ

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
HURDA, METALURJİ HAM MADDELERİ, YARI MAMÜLLER VE MAMÜLLER

İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

<p>Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.</p> GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
<p><br />Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.</p> PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ


Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.


TEKLİF İSTE
PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
<p>Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.</p> KANTAR GÖZETİMİ

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
KANTAR GÖZETİMİ
<p>Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.</p> GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ

Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
<p>Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.</p> KONTEYNER CSC GÖZETİMİ

Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.


TEKLİF İSTE
KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
<p>Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.</p> GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ

Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.


TEKLİF İSTE
GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
<p>Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.</p> GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ

Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.


TEKLİF İSTE
GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
<p>Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.</p> GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ

Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
<p>İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.</p> NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI

İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.


TEKLİF İSTE
NUMUNE ALMA, HAZIRLANMASI
<p>İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.</p> DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur.


TEKLİF İSTE
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
<p>Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.</p> RADYASYON KONTROLÜ

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.


TEKLİF İSTE
RADYASYON KONTROLÜ
<p>İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.</p> TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ

İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.


TEKLİF İSTE
TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
<p>Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.</p><p> </p> YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.

 


TEKLİF İSTE
YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ