Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Bu hususları şirketimiz kalite politikası olarak benimsemekte ve taahhüt etmektedir:
- Uluslararası muayene hizmetleri alanında lider ve örnek alınacak bir kuruluş olarak kalite politikamız ; müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini tam olarak, zamanında, ekonomik ve sürekli bir şekilde karşılamak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır

- Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen standart, metot veya kurallara uygun olarak gerçekleştirmek

- Teknik ve kalite sistemlerinde gelişen teknolojileri izlemek, müşteri beklentileri ve sektörel gereklilikleri karşılamak

- TS EN ISO / IEC 17020 standardına uygun sürekli gelişme ve iyileşme sağlamak ve bunun için her türlü desteği vermeyi amaçlamak

- Personelin teknik yeterliliğini sağlamak, verimliliğini arttırmak için gerekli yatırımları yapmak ve bu amaç için kaynak yaratmak

br> Şirketimiz benimsediği kalite politikasına uygun olarak aşağıdaki kalite hedeflerini belirlemiştir:
- Yılda en az 10 “Müşteri Memnuniyeti Anketi” almak ve müşteri memnuniyetini bir önceki yılın sonuçlarına göre %2 arttırmak

- Raporların Müşteriye İletilmesini 2 güne indirmek

- Yılda en az 1 adet eğitim almak

- Yılda en az 4 saha denetimi gerçekleştirmek