Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Başarı ile Gerçekleşti

15 June 2015
Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Başarı ile Gerçekleşti

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından her iki yılda bir düzenlenen, yarım yüzyıla yakın bir zamandır başarıyla sürdürülen, bu sayede de, madencilik dünyası nezdinde haklı bir saygınlık kazanan Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’nin yirmi dördüncüsü, 14-17 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 
   
Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde temel amaç, farklı disiplinlerden bilim insanlarını, akademisyenleri, uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, yeni üretilen bilgilerin tartışılmasını, geliştirilen teknolojilerin tanıtılmasını, bir işbirliği ortamının yaratılmasını sağlamak ve böylelikle, madencilik sektörünün ileriye götürülebilmesine katkı koymaktır. 

Dünya ve Türkiye madenciliği açısından, alanında otorite kabul edilen uzmanların çağrılı sunumlarına da yer verilen bu gelenekselleşmiş kongre dolayısıyla, sektör temsilcilerini, Antalya’da gerçekleştirilen bu büyük madencilik buluşmasında bir araya getirdi.

Incolab Uluslararası Gözetme Servisleri A.Ş. Sponsor olarak katılım sağladığımız kongre başarı ile gerçekleşmiştir. 

Incolab provides many kind of services
that will be increase our productivity and profitability.